| Αρχή | Χάρτης Ιστοχώρου |

Προπαρασκευαστικό Επαγγελματικό
Σχολείο Καλών Τεχνών
Πανόρμου
Τήνου

 
 
 

 

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  -  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ


Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών

Πανόρμου Τήνου

Ταχ. Διεύθυνση: 842 01  ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

Τηλ.:  22830 31225  και  22830 31385

Φαξ: 22830 31225

Email: pesktpt@yahoo.gr

 

---

  

Κοινότητα Πανόρμου

Ταχ. Διεύθυνση: 842 01  ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

Τηλ.: 22830 31262 και 22830 31918

 Fax: 22830 31462

Email: kpanormu@otenet.gr

  

---

 

ΚΕΠ Κοινότητας Πανόρμου

Ταχ. Διεύθυνση: 842 01  ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

Τηλ.: 22830 31302

 Fax: 22830 31325

Email: k.panormou@kep.gov.gr

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2007
Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου