| Αρχή | Χάρτης Ιστοχώρου |

Προπαρασκευαστικό Επαγγελματικό
Σχολείο Καλών Τεχνών
Πανόρμου
Τήνου

 
 
 
 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν

 

Η Σχολή είναι Δημόσια  και υπάγεται στον έλεγχο και την εποπεία της Διευθύνσεως Εικαστικών Τεχνών του Υπουργείου Πολιτισμού (άρθρο 31, Π.Δ. 191/2003).

Η φοίτηση είναι τριετής. Το  εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιλαμβάνει 32 ώρες διδασκαλίας, που κατανέμεται στα διδασκόμενα μαθήματα ως εξής :

  • Μαρμαρογλυπτική, 16 ώρες.

  • Αρχιτεκτονικό σχέδιο, 4 ώρες.

  • Γλυπτική (πηλός –γύψος)  ή  Ζωγραφική (σχέδιο- χρώμα), 9 ώρες.

  • Ιστορία Τέχνης και   Έκθεση, 3 ώρες.

 

Δεν υπάρχουν ξεχωριστά τμήματα και όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά.
  
Η ανελλιπής φοίτηση κρίνεται απαραίτητη λόγω του εργαστηριακού χαρακτήρα των μαθημάτων.

Η φοίτηση  είναι δωρεάν.

Δωρεάν επίσης  παρέχονται τα   υλικά που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια, καθώς και η σίτιση (πρωί, μεσημέρι, βράδυ) τις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος.

Δεν παρέχεται δωρεάν στέγαση, η οποία γίνεται με ευθύνη των σπουδαστών σε ενοικιαζόμενα σπίτια στον οικισμό του Πύργου ή σε γειτονικούς (Πάνορμος, Πλατιά).


 
Οι σπουδαστές της Σχολής με τους δασκάλους τους και το λοιπό προσωπικό (2003)
Copyright © 2007
Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου
Developed by Technokids-Technoplus Koropi