| Αρχή | Χάρτης Ιστοχώρου |

Προπαρασκευαστικό Επαγγελματικό
Σχολείο Καλών Τεχνών
Πανόρμου
Τήνου

 
 
 
 

Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α   Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ

Στη Σχολή γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου ή τουλάχιστον Γυμνασίου από όλη την Ελλάδα. Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται ετησίως και περιλαμβάνει 10-15  σπουδαστές.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις στο Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου θα διεξαχθούν από 24 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα ώρα 8.00 το πρωί έως και28 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή, στον Πύργο της Τήνου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό γέννησης

  • Απολυτήριο Λυκείου ή Γυμνασίου ( Αντίγραφο επικυρωμένο )

  • Αστυνομική Ταυτότητα (Αντίγραφο επικυρωμένο )

  • Ντοσιέ με έργα του υποψήφιου (σχέδια –χρώματα ) ή φωτογραφίες γλυπτών που αποδεικνύουν την ιδιαίτερη καλλιτεχνική του επίδοση.

Η διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων περιλαμβάνει:

  • Συνέντευξη του υποψήφιου με το Σύλλογο Καθηγητών

  • Εξέταση – Κρίση του Ντοσιέ

  • Διαγωνισμός στο Σχέδιο

  • Διαγωνισμός στην Έκθεση

Βασικό πλεονέκτημα της Σχολής: οι δύο πρώτοι στη βαθμολογία απόφοιτοι κάθε έτους εισάγονται χωρίς εξετάσεις στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας.

Copyright © 2007
Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου