| Αρχή | Χάρτης Ιστοχώρου |

Προπαρασκευαστικό Επαγγελματικό
Σχολείο Καλών Τεχνών
Πανόρμου
Τήνου

 
 
 
 

Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α   Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ

Στη Σχολή γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου ή τουλάχιστον Γυμνασίου από όλη την Ελλάδα. Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται ετησίως και περιλαμβάνει 10-15  σπουδαστές.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διεξαχθούν από 4 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα 8.00 το πρωί έως και 8 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή, στον Πύργο της Τήνου.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στις Εισαγωγικές Εξετάσεις παρακαλούμε στείλτε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση pesktpt@yahoo.gr με τα ακόλουθα:

 • Επώνυμο

 • Όνομα

 • Όνομα πατέρα

 • Όνομα μητέρας

 • Όνομα κηδεμόνα (για τους κάτω των 18 ετών)

 • Διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ)

 • Τηλέφωνο επικοινωνίας, email, Δελτίο Ταυτότητας (Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ημερομηνία εκδόσεως, έκδουσα αρχή)

Η διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων περιλαμβάνει:

 • Συνέντευξη του υποψήφιου με το Σύλλογο Καθηγητών

 • Εξέταση – Κρίση του Ντοσιέ

 • Διαγωνισμός στο Σχέδιο

 • Διαγωνισμός στην Έκθεση

Βασικό πλεονέκτημα της Σχολής: οι δύο πρώτοι στη βαθμολογία απόφοιτοι κάθε έτους εισάγονται χωρίς εξετάσεις στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας.

Copyright © 2007
Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου