| Αρχή | Χάρτης Ιστοχώρου |

Προπαρασκευαστικό Επαγγελματικό
Σχολείο Καλών Τεχνών
Πανόρμου
Τήνου

 
 
 
 

Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α   Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ

Στη Σχολή γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου ή τουλάχιστον Γυμνασίου από όλη την Ελλάδα. Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται ετησίως και περιλαμβάνει 10-15  σπουδαστές.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διεξαχθούν από 26 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα 8.00 το πρωί έως και 30 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή, στον Πύργο της Τήνου.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στις Εισαγωγικές Εξετάσεις παρακαλούμε στείλτε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση pesktpt@yahoo.gr με τα ακόλουθα:

 • Επώνυμο

 • Όνομα

 • Όνομα πατέρα

 • Όνομα μητέρας

 • Όνομα κηδεμόνα (για τους κάτω των 18 ετών)

 • Διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ)

 • Τηλέφωνο επικοινωνίας, email, Δελτίο Ταυτότητας (Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ημερομηνία εκδόσεως, έκδουσα αρχή)

Η διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων περιλαμβάνει:

 • Συνέντευξη του υποψήφιου με το Σύλλογο Καθηγητών

 • Εξέταση – Κρίση του Ντοσιέ

 • Διαγωνισμός στο Σχέδιο

 • Διαγωνισμός στην Έκθεση

Βασικό πλεονέκτημα της Σχολής: οι δύο πρώτοι στη βαθμολογία απόφοιτοι κάθε έτους εισάγονται χωρίς εξετάσεις στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας.

Copyright © 2007
Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου