| Αρχή | Χάρτης Ιστοχώρου |

Προπαρασκευαστικό Επαγγελματικό
Σχολείο Καλών Τεχνών
Πανόρμου
Τήνου

 
 
 
 

Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Ε Σ   Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ   Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Η Σ

Οι απόφοιτοι του σχολείου στο έργο αποκατάστασης των προπύλαιων της Ακρόπολης

Οι σπουδαστές που έχουν την έφεση αλλά και τα αντίστοιχα προσόντα μπορούν να ακολουθήσουν  το δρόμο της τέχνης. Ο Ιδρυτικός Νόμος παρέχει τη δυνατότητα  στους δύο πρώτους απόφοιτους να εγγραφούν χωρίς εξετάσεις στην  Α.Σ.Κ.Τ.. Σήμερα, πολλοί γλύπτες και  ζωγράφοι, καταξιωμένοι στον τομέα τους, είναι πρώην απόφοιτοι της Σχολής μας. 


Κατά γενική ομολογία, οι απόφοιτοί μας θεωρούνται άξιοι τεχνίτες μαρμάρου. Δίπλα σε έμπειρους καθηγητές μαθαίνουν να εφαρμόζουν και να χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους και εργαλεία. Το ποντάρισμα (παραδοσιακή μέθοδος μεταφοράς από το γύψινο αντίγραφο στο μάρμαρο) και η χρήση του μαντρακά, βασικού εργαλείου για τη λάξευση του μαρμάρου, είναι από τις ουσιαστικές διδασκαλίες που τους καθιστούν γνώστες του αντικειμένου τους και ικανούς να διατηρήσουν μια παράδοση ποιότητας.    

 


Κατά προτεραιότητα προσλαμβάνονται οι απόφοιτοι της Σχολής στις αναστηλωτικές εργασίες της Ακρόπολης, στις αποκαταστάσεις αρχαίων μνημείων, στα Μουσεία όλης της χώρας κ.α.

Οι απόφοιτοι, ικανοί πλέον τεχνίτες,
  μπορούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες  να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς. Διαθέτουν τη γνώση και τα εφόδια, ώστε  να αναλαμβάνουν  κάθε είδους μαρμαρογλυπτική εργασία. Οι τομείς εφαρμογών είναι πολλοί: τέμπλα εκκλησιών, άμβωνες, προσκυνητάρια, καμπαναριά, αλλά και βρύσες, υπέρθυρα, διακοσμητικά στοιχεία πολυτελών κατοικιών ή άλλων δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων. Έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με επιτυχία με οτιδήποτε  έχει σχέση με την καλλιτεχνική επεξεργασία του μαρμάρου, με αποκορύφωμα την κατασκευή αγαλμάτων.

Copyright © 2007
Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου
Developed by Technokids-Technoplus Koropi