| Αρχή | Χάρτης Ιστοχώρου |

Προπαρασκευαστικό Επαγγελματικό
Σχολείο Καλών Τεχνών
Πανόρμου
Τήνου

 
 
 

Η  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α   Τ O Y   Σ Χ Ο Λ E I O Y

 

 
Η κωμόπολη Πύργος Τήνου σε φωτογραφία του έτους 1902.
Επάνω δεξιά μετά τον κοιμητηριακό Ναό του Σωτήρος διακρίνεται το κτίριο του παλαιού Ελληνικού Σχολείου (Οθωμανικής περιόδου), όπου σήμερα στεγάζεται η Καλλιτεχνική Σχολή Πανόρμου Τήνου
.

 

Ο Ιδρυτικός Νόμος

Με το Ν.3136/1955 ιδρύεται το Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου στον Πύργο, την ιδιαίτερη πατρίδα πολλών καλλιτεχνών με μακραίωνη παράδοση στις καλές τέχνες και ειδικότερα στο μάρμαρο.

 

Η Πολιτεία  για να τιμήσει και να κρατήσει ζωντανή αυτήν την παράδοση ίδρυει τη Σχολή με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση των μαθητών στην καλλιτεχνική μαρμαροτεχνία. Παράλληλα με τον Ιδρυτικό Νόμο παρέχεται η δυνατότητα στους “προικισμένους με καλλιτεχνική ιδιοφυΐα” μαθητές να συνεχίζουν τις σπουδές τους στην  Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, επιτρέποντας στους δύο πρώτους στη βαθμολογία αποφοίτους να εγγράφονται χωρίς εξετάσεις σε αυτήν.

 

Η Σχολή αρχικά υπαγόταν στο Υπουργείο Παιδείας  και Θρησκευμάτων και έκανε  δεκτούς  κατόπιν εξετάσεων μαθητές που είχαν τουλάχιστον  απολυτήριο εξατάξιου Δημοτικού σχολείου. Η φοίτηση ήταν τριετής  και τα διδασκόμενα μαθήματα διακρίνονταν σε καλλιτεχνικά και θεωρητικά.

 

Μια προηγούμενη προσπάθεια του Τήνιου καθηγητή και ακαδημαϊκού Ν. Λούβαρη, ο οποίος το 1943 κατά την περίοδο της Γερμανικής κατοχής είχε προτείνει την ίδρυση Σχολής  στον Πύργο με τους ίδιους ακριβώς στόχους, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της εποχής  δεν υλοποιήθηκε.. Το νομοθετικό διάταγμα  που εκδόθηκε ουδέποτε εφαρμόστηκε, παρέμεινε όμως ως ιστορικό προηγούμενο, ως κίνητρο και αφετηρία για νέες προσπάθειες.

 

Η στέγαση

Το Σχολείο στεγάστηκε στους χώρους του παλαιού διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Θηλέων του Πύργου. Έκτοτε ο χώρος ανακαινίστηκε, κτίστηκαν νέες αίθουσες και εργαστήρια και σήμερα καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του Σχολείου, εκτός από το εργαστήριο μαρμαροτεχνίας και το εστιατόριο που στεγάζονται σε κτίρια ιδιοκτησίας της Κοινότητας Πανόρμου.

 

 
Οι πρώτοι σπουδαστές του Σχολείου (1958) εξερχόμενοι από την αίθουσα διδασκαλίας στον προαύλιο χώρο 

 

Η εξέλιξη

Από την ίδρυση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ.) η Σχολή υπάγεται διοικητικά σε αυτό και η εποπτεία της περιέρχεται στη Δ /νση Καλών Τεχνών του ΥΠ.ΠΟ. με το Π.Δ 941/77 και στη συνέχεια με το Π.Δ 191/2003.

 

Η Σχολή επιχορηγείται σε ετήσια βάση από τον προϋπολογισμό του ΥΠ.ΠΟ., από τον οποίο καλύπτεται η μισθοδοσία του προσωπικού και ένα μέρος των λειτουργικών της εξόδων.

  

Οι αρωγοί

Καθοριστική είναι η συμβολή του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου για τη λειτουργία της Σχολής από  την ίδρυσή της  μέχρι σήμερα. Με τη γενναία ετήσια οικονομική της ενίσχυση (αρχικά είχε αναλάβει και τη μισθοδοσία των καθηγητών) καλύπτει τη σίτιση των σπουδαστών και τις υποτροφίες των αρίστων Τηνίων σπουδαστών, στηρίζοντας οικονομικά τη Σχολή και συμβάλλοντας  ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία  της.

 

Η Αδελφότητα  των Τηνίων εν Αθήναις, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην ψήφιση του ιδρυτικού νόμου της,  προσφέρει επίσης από τα πρώτα βήματα της Σχολής μέχρι σήμερα υλική και ηθική ενίσχυση στους σπουδαστές, επιχορηγώντας εκπαιδευτικές εκδρομές και απονέμοντας βραβεία και τιμητικές διακρίσεις με χρηματικά έπαθλα στους αρίστους.

 

Η Κοινότητα Πανόρμου, τέλος, στηρίζει με κάθε τρόπο το έργο της Σχολής καθώς και τις προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του.

  

Το έργο της

Μέχρι το έτος 2007, κατά τη διάρκεια της 52χρονης λειτουργίας της,  αποφοίτησαν από τη Σχολή 362 μαθητές, 74 από τους οποίους, επειδή αρίστευσαν  κατά την αποφοίτησή τους σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο, συνέχισαν τις σπουδές τους στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και σήμερα είναι καταξιωμένοι καλλιτέχνες.

 

Το έργο της  Σχολής  έχει παρουσιαστεί κατά καιρούς σε εκθέσεις  στην Τήνο,  την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη καθώς και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. εισπράττοντας εγκωμιαστικές κριτικές και επαινετικά δημοσιεύματα.

  

Διευθυντές της Σχολής

Δανιήλ Α. Δανιήλ ( 1914-1988), ζωγράφος. Είναι ο πρώτος Διευθυντής της Σχολής από το 1955 μέχρι το 1969.

 

Γιώργος Βογιατζής (1935- 1993), ζωγράφος. Διευθύνει  τη Σχολή για το σύντομο διάστημα από 02-02-1970  μέχρι την 01-09-1970.

 

Γιάννης Μανιατάκος (1935 - )γλύπτης. Διευθύνει τη Σχολή επί  30 χρόνια, από το 1971 έως το 2001.

 

Χαράλαμπος Κρητικός (1948 - 2013) γλύπτης. Διευθύνει τη Σχολή από το 2003 έως το 2013.

 

Οι Διευθυντές κατά τη διάρκεια της θητείας τους παράλληλα με την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων τους, διδάσκουν και το μάθημα της ειδικότητάς τους.

  

Καθηγητές Γλυπτικής

Βασίλειος Παράσχος (1914 - 2001), γλύπτης. Διδάσκει γλυπτική από το 1955 μέχρι το 1979  και εκτελεί χρέη αναπληρωτή διευθυντή δύο φορές, κατά την περίοδο από 19–11-1968 έως 02-02-1970 και από 01-09-1970 έως 01-07-1971.

 

 
Ο καθηγητής της γλυπτικής Βασ. Παράσχος με τους πρώτους σπουδαστές της Σχολής. 

 

Καθηγητές Ζωγραφικής

Νίκος Γαΐτης (1921 -1998). Διδάσκει ζωγραφική από το 1980 έως το 1985.

 

Τάσος Αριδάς (1957 - ). Διδάσκει από το 1985 μέχρι το 1992.

 

Παναγιώτης Πανταζόπουλος (1961 - ). Διδάσκει  από το 1992  έως το1995.

 

Δημήτρης Μπέζας (1955 - ). Απόφοιτος και υπότροφος  της  Σχολής. Διδάσκει από το 1996 μέχρι σήμερα, εκτέλεσε χρέη αναπληρωτή Διευθυντή  από το Σεπτέμβριο του 2001 έως τον Μάρτιο του 2003.

 

Καθηγητές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού σχεδίου

Ιωάννα Ρουκούνη- Μανιατάκου, αρχιτέκτων μηχανικός. Διδάσκει από το 1980 μέχρι το 2002.

 

Ουρανία Θ. Διαμαντοπούλου (1952 - ), αρχιτέκτων μηχανικός. Διδάσκει  από το 2004 μέχρι σήμερα.

 

Καθηγητές Μαρμαρογλυπτικής

Ιωάννης Ευστρ. Φιλιππότης (1912 - 2000). Διδάσκει από το 1956 μέχρι το 1966.

 

Κοσμάς Σπ. Θεοτικός (1939 - ). Διδάσκει για ένα χρόνο, το 1966.

 

Γιώργος Κουσκουρής (1917 –2003). Διδάσκει από το 1967 μέχρι το 1987.

 

Συλίκος Γιώργος (1957 - ), απόφοιτος της Σχολής. Διδάσκει από το 1980 μέχρι σήμερα.

 

Copyright © 2007
Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου
Developed by Technokids-Technoplus Koropi