| Αρχή | Χάρτης Ιστοχώρου |

Προπαρασκευαστικό Επαγγελματικό
Σχολείο Καλών Τεχνών
Πανόρμου
Τήνου

 
 
 
 

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α

Στη Σχολή λειτουργούν 4 εργαστήρια:

  • Εργαστήριο Μαρμαρογλυπτικής

  • Εργαστήριο Γλυπτικής

  • Εργαστήριο Ζωγραφικής

  • Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδίου

 

Φωτογραφίες από τα εργαστήρια της Σχολής περιλαμβάνονται στην κατηγορία Φωτογραφικό Υλικό.

Copyright © 2007
Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου
Developed by Technokids-Technoplus Koropi