| Αρχή | Χάρτης Ιστοχώρου |

Προπαρασκευαστικό Επαγγελματικό
Σχολείο Καλών Τεχνών
Πανόρμου
Τήνου

 
 
 

 

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης του κλάδου ΠΕ Καλών Τεχνών, ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών Ζωγραφικής στο Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου (ΠΕΣΚΤΠΤ)


ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2007
Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου