| Αρχή | Χάρτης Ιστοχώρου |

Προπαρασκευαστικό Επαγγελματικό
Σχολείο Καλών Τεχνών
Πανόρμου
Τήνου

 
 
 

Τ Ο   Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο   Τ Ο Υ   Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Υ

 

 

Στο διδακτικό προσωπικό  ανήκουν οι καθηγητές:

 

  • Δημήτρης Μπέζας: ζωγράφος

  • Γιώργος Συλίκος: μαρμαρογλύπτης

  • Λεωνίδας Χαλεπάς: γλύπτης

 

Το μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης διδάσκεται από την κυρία Λεοντίνη Λαρίου, καθηγήτρια φιλόλογο που υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Το μάθημα Αρχιτεκτονικό Σχέδιο διδάσκεται από τον κύριο Χρήστο Χαρίτο, απόφοιτο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, ο οποίος υπηρετεί στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ΤήνουΔιευθυντής του Σχολείου είναι ο Λεωνίδας Χαλεπάς.

 

Copyright © 2007
Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου