| Αρχή | Χάρτης Ιστοχώρου |

Προπαρασκευαστικό Επαγγελματικό
Σχολείο Καλών Τεχνών
Πανόρμου
Τήνου

 
 
 
 

Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α

Στο Σχολείο φοιτούν περίπου 35-40 σπουδαστές από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Τα 4/5 των σπουδαστών είναι απόφοιτοι Λυκείου και το  1/5 του Γυμνασίου.

 

Το 1/4 του μαθητικού δυναμικού είναι κορίτσια, ενώ τα  3/4 αγόρια.

 

Στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας και Θεσσαλονίκης φοιτούν σήμερα αρκετοί απόφοιτοι τού Σχολείου μας.

Copyright © 2007
Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου
Developed by Technokids-Technoplus Koropi